Outsourcen vervangingen

Via Clooser.nl is het ook mogelijk om de zoektocht naar de beste invalkracht uit te besteden. Wij hebben een gespecialiseerd team klaarstaan die je graag helpt zoeken naar de juiste invaller.

Hoe werkt het?

Dien bij ons uw aanvraag online in

Vanaf dat moment gaat ons team van planners op zoek naar de beste match.

Wij plannen voor u de beste invalkracht in, conform uw beleid

U ontvangt de vervangingsmutaties t.b.v. salarisverwerking en reiskosten

Voordelen Outsourcen:

Omdat u zelf geen tijd en energie hoeft te steken in het zoeken naar een invaller komt uw werk ook niet stil te liggen. Dit scheelt u veel tijd en daarbij bieden wij u de volgende garanties:

  • Team van planners, continuïteit verzekerd, kwaliteit
  • Snelle reactietijd
  • Optimale planning
  • Kennis van wet- en regelgeving
  • Ruime telefonische bereikbaarheid (07.00 – 20.30 uur)
  • Veel ervaring op gebied beheer eigen schil

Wilt u de vervangingen liever in eigen beheer uitvoeren, klik dan hier.

Via onderstaande tabbladen vindt u detailinformatie over de belangrijkste onderdelen van onze dienst Outsourcen.

Salarisadministratie

Vervangingen.nl is voor veel salarispakketten en administratie- kantoren de basis voor de verwerking van verzuim-, verlof- en salarismutaties. Vanuit ons pakket worden overzichten gegenereerd en afgestemd op alle gangbare salarispakketten. Dit levert een grote tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering op. Met diverse administratiekantoren zijn afspraken gemaakt over de verwerking van alle mutaties. Behalve een zeer grote tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering leidt dit tot snellere, foutloze uitbetaling van uw vervangers.

Managementinformatie

Via het rapportagetool in Vervangingen.nl zijn diverse standaardoverzichten beschikbaar. Voorbeelden hiervan
zijn overzichten met betrekking tot inzet vervangers, vervangingscodes. Daarnaast kunt u ook uw eigen overzichten samenstellen en genereren. Op basis van deze informatie kunt u uw keuzes onderbouwen en omzetten naar beleid.

Reiskostenadminstratie

Het reiskostenoverzicht wordt iedere maand verstuurd naar alle vervangers en het administratiekantoor. Afstanden kunnen handmatig worden geselecteerd of worden automatisch berekend. Declaratieformulieren komen hiermee te vervallen. De vervanger krijgt automatisch per mail een overzicht van alle gewerkte dagen, inclusief de bijbehorende kilometers waarvoor de reiskostenvergoeding geldt. Per vervanger ontvangt de salarisadministratie automatisch een totaaloverzicht van het aantal kilometers en de reiskostenvergoeding. Voor een schoolbestuur met circa 30 scholen vraagt de totale procedure maximaal 30 minuten per maand.

Evaluatie

Voor een goed vervangingenbeleid is het van belang een goed evaluatiesysteem te hebben. Tenslotte: meten is weten, ook in het basisonderwijs. Vervangingen.nl bevat een uitgebreide evaluatiemodule. Zowel vanuit de vraag (uw school) als vanuit het aanbod (de vervanger) kan de evaluatie plaatsvinden. Een volledig door het bestuur samen te stellen digitaal evaluatieformulier wordt automatisch naar de directeur of vervanger verstuurd. De resultaten worden automatisch vastgelegd in ons systeem en zijn voor de coördinator met een druk op de knop beschikbaar.

WWZ

De ketenregeling uit Wet werk en Zekerheid beperkt het aantal contracten dat u binnen een periode uit mag geven, voordat u verplicht bent om een medewerker een vast contract aan te bieden. Tijdens het inplannen controleert het systeem het aantal reeds afgesloten contracten en voorkomt zo dat u de limiet overschrijdt. Tevens is het mogelijk om voor de medewerker een “break” van 6 maanden in te plannen, zodat de telling van deze medewerker weer opnieuw begint.

Directe koppeling met Afas Profit

Via Vervangingen.nl worden vervangingsmutaties verzonden naar de salarisadministratie. Als partner van Afas hebben
we een koppeling ontwikkeld tussen Vervangingen.nl en AFAS Profit. Buiten de besparing op uren, brengen we het aantal fouten in de salarisverwerking terug tot bijna nul.

ScholenApp

Met de ScholenApp wordt het beheren van uw vervangingen wel heel eenvoudig! Vraag uw vervanger aan, bekijk wie er komt vervangen en neem contact met haar/hem op. Dit alles terwijl u van uw ontbijt geniet

↓