Deze privacy policy betreft de rol van Clooser.nl als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Clooser.nl kan persoonsgegevens over u verzamelen. Clooser.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Clooser.nl met betrekking tot deze website en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan Clooser.nl verstuurt, een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of aanvullende gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Clooser.nl gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van Clooser.nl;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Clooser.nl;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Clooser.nl zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses;

Aanmeldformulier Vervangersprofiel

We verzamelen gegevens wanneer u gebruik maakt van het Vervangersprofiel van Clooser.nl.

Het betreft hier o.a. gegevens die rechtstreeks van u afkomstig zijn, zoals uw contactgegevens, profielgegevens. Tevens verzamelen wij gegevens van uw computer of mobiel apparaat en uw gebruik van de website.

Gegevens van uw profiel, kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door Clooser.nl of relaties (o.a. klanten, administratiekantoren, externe werkgevers) van Clooser.nl met het als doel het invullen van vervangingen of vacatures binnen het basisonderwijs of activiteiten die hieraan gerelateerd zijn (o.a. salarisadministratie).

Tevens kunnen Clooser.nl of relaties van Clooser.nl kunnen van uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over vervangingen of vacatures of activiteiten die hieraan gerelateerd zijn.

Algemeen

  • Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Clooser.nl zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening.
  • Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Clooser.nl, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging

Dit Cookie-beleid is gewijzigd op 9 december 2016.

↓