Regelmatig houden wij prikkelende presentaties om vervangingsbeleid van schoolbesturen (en de opstellers van dit beleid) een spiegel voor te houden. Recentelijk nog op uitnodiging van een administratiekantoor waar een aantal beleidsmedewerkers aansloten. Een inspirerend en prikkelend betoog, waarbij een van de stellingen was: “beslissingen worden gemaakt met onvoldoende kennis/data over vervangingsbeleid”. Een bijeenkomst om van elkaar te leren en om in te zoomen op de voordelen van een goed vervangingsbeleid. We kijken naar vragen zoals waar verbeteringen en besparingen mogelijk zijn? Wel of geen eigen risicodragerschap?

Binnen het onderwijs heeft men steeds meer moeite met de planning en coördinatie van leerkrachten i.c.m. de administratieve (salaris) processen. De WWZ en CAO zijn hierbij een extra belemmerende factor.

Wij zijn van mening dat de huidige arbeidsmarkt, wet- en regelgeving schoolbesturen dwingen om kritisch naar hun vervangingsbeleid en de uitvoering te kijken, maar een goed geformuleerd beleid (en een correcte uitvoering) biedt u kansen! Voordelen voor kwalitatief goed onderwijs, voordelen voor u als werkgever en voordelen voor vervangers.

Wilt u uw vervangingsbeleid eens een spiegel voorhouden? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via: floris@clooser.nl of via onze contactpagina om een inspiratiesessie in te plannen.

 

↓