Per 1 juli 2016 is de gewijzigde ketenregeling (als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid) van toepassing op het bijzonder onderwijs. De WWZ is formeel alleen van toepassing op arbeidscontracten conform het Burgerlijk Wetboek en geldt niet voor personeelsleden in het openbaar onderwijs, die onder het ambtenarenrecht vallen.

Op dit moment gelden er voor medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs dus verschillende regels, hier komt verandering in!

Naar alle waarschijnlijkheid wordt vanaf 1 januari 2020 de rechtspositie van medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs gelijk getrokken. De regering treft momenteel de voorbereidingen om een groot aantal bestaande wetten en regelingen aan te passen om de initiatiefwet in te voeren.

Doordat leerkrachten in het openbaar onderwijs (tot nu toe) een ambtenarenstatus hebben, hoefden schoolbesturen geen rekening te houden met de WWZ. Voor schoolbesturen is het belangrijk om tijdig inzicht te krijgen in de WWZ en welke consequenties dit heeft voor hun vervangingsbeleid en lopende aanstellingen. De WWZ (inclusief de ketenregeling) is dus vanaf 2020 van toepassing op het openbaar onderwijs!

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet.

Clooser.nl heeft ruime ervaring met wet- en regelgeving i.c.m. het opstellen van en invulling geven aan vervangingsbeleid. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via: floris@clooser.nl of via onze contactpagina.

 

Aanvullende informatie:

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

↓