In de afgelopen 15 jaar heeft Clooser.nl zich verdiept en verplaatst in uw specifieke problematiek. Onze consultancy voor het opzetten van een goed vervangingenbeleid bij ziekteverzuim, heeft bij veel scholen tot verandering en verbetering geleid. Uw situatie bij het vinden van vervangende leerkrachten vraagt om kennis van de materie en onderbouwing met cijfers. Meten is weten!
Clooser.nl heeft veel kennis opgedaan en historische data verzameld. Onze expertise is erop gericht om samen met u het best mogelijke beleid voor uw organisatie op te stellen. Het maakt uw leven veel gemakkelijker!

Hoe wij u die ondersteuning geven?

Inrichten flexibele schil

Schoolbesturen, groot of klein, hebben behoefte aan een flexibele schil met vervangende leerkrachten. Wij bieden u ondersteuning met werving en selectie van nieuwe kandidaten. Op basis van onze historische data, zijn wij in staat voorstellen te doen voor de grootte en categorieën van de flexibele schil. Een correct ingerichte flexibele schil zorgt voor optimale inzet van vervangers tegen minimale kosten.

Wet Werk en Zekerheid

De WWZ vraagt diverse beleidskeuzes. Clooser.nl beschikt over veel kennis van deze regeling. Wij stellen graag samen met u een passend beleid op.

Kleine besturen

Voor kleine besturen blijft het moeilijk om een goede vervangersoplossing op te zetten. Clooser.nl kan samen met scholen of besturen in uw regio een klein samenwerkingsverband opzetten. Hierdoor ontstaan nieuwe oplossingen voor de vervangingen.

Samenwerkingsverband/RTC (Regionaal Transfer Centrum)

Vele samenwerkingsverbanden (tot RTC van circa 40.000 leerlingen) maken gebruik van onze oplossingen. De tot nu verzamelde kennis zetten wij natuurlijk in bij uw samenwerkingsverband. Wij voorkomen hiermee valkuilen tijdens voorbereidingen, de opstart en de dagelijkse werkzaamheden.

Backup

Soms is tijdelijke extra ondersteuning gewenst voor bepaalde taken bij ziekte van uw medewerker. Clooser.nl neemt deze taken moeiteloos van u over.

↓